Contact us

Notă de Informare Privind Activitatea de Recrutare în Flex Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Flex International USA, Inc., 6201 America Center, San Jose, CA, USA, și toate companiile din grupul Flex își asumă cu seriozitate obligația de a proteja confidențialitatea și informațiile cu caracter personal. 

Date de contact: Informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate de către Flex Int. Ne puteți contacta la adresa de e-mail hrcompliance@flex.com. Dacă aveți întrebări sau sesizări cu privire la utilizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sau la această notă de informare, puteți contacta Data Privacy Officer la: chiefprivacyofficer@flex.com

Informații cu caracter personal colectate: În timpul procesului de recrutare, colectăm despre dumneavoastră informațiile enumerate mai jos. Dacă nu ne furnizați anumite informații solicitate, nu vom putea procesa candidatura dumneavoastră. 

  • Informații furnizate în CV, formularul de candidatura (aplicatia), scrisoarea de intenție și date colectate în timpul interviului: numele dumneavoastră, data nașterii, vârsta, genul, adresa de domiciliu, adresa personală de e-mail, studii, detalii despre calificări și experiența de lucru, referințe. 
  • Informații generate în timpul procesului de recrutare: notițe de interviu, rezultate de testare și corespondența. 
  • Informații privind condamnările penale: efectuăm verificarea antecedentelor ca parte a activității de recrutare. 
  • Categorii speciale de date cu caracter personal incluzând: informații privind originea rasială/etnică, informații referitoare la dizabilități, convingeri religioase sau orientare sexuală, informații privind sănătatea fizică sau psihică și documente de imigrație și naturalizare (în cazul în care aceastea dezvăluie informații despre originea rasială/etnică). 

Surse de informații: Aceste informații sunt fie: (a) furnizate de către dumneavoastră; (b) obținute de la terți prin intermediul procesului de depunere a candidaturii și recrutare; (c) obținute din surse publice, cum ar fi LinkedIn, sau (d) generate de noi în timpul procesului de recrutare. 

Cum utilizăm informațiile cu caracter personal: Noi utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în procesul de recrutare, pentru a evalua și a lua o decizie cu privire la candidatura dumneavoastră pentru un anumit post, pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru verificarea referințelor. De asemenea, vom utiliza aceste informații pentru a respecta dispozițiile legale in vigoare. 

De ce utilizăm informații cu caracter personal: Vom utiliza informațiile colectate de la dumneavoastră deoarece: 

  • sunt necesare pentru a întreprinde demersurile necesare in vederea încheierii contractui individual de munca; 
  • trebuie să procesăm informațiile dumneavoastră pentru a respecta o obligație legală; 
  • noi sau un terț avem un interes legitim de: (a) a asigura administrarea și gestionarea eficientă a procesului de recrutare; (b) a ne asigura că angajăm o persoană potrivită pentru un post; (c) a ne ocupa de litigii și accidente și de a solicita consiliere juridică sau de altă specialitate; și (d) a constata capacitatea dumneavoastră de a lucra. 

Cum utilizăm informațiile personale din categoria specială: Vom prelucra categoriile speciale de date cu caracter personal pentru (1) a analiza dacă trebuie să oferim amenajări corespunzătoare pentru orice tip de dizabilitate în timpul procesului de recrutare; (2) scopuri de informare imparţială; (3) a respecta orice obligație legală. 

De ce utilizăm informații personale din categoria specială: Vom utiliza categoriile speciale de informații cu caracter personal colectate despre dumneavoastră deoarece: (1) v-ați dat consimțământul explicit în scris; (2) trebuie să ne îndeplinim obligațiile legale; (3) sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție; (4) există un interes public substanțial; (5) sunt necesare pentru a vă apăra interesele (sau interesele altcuiva) și nu vă puteți da consimțământul. 

Informații privind condamnările penale: Ca parte a activității de recrutare, efectuăm verificarea cazierului judiciar. Utilizăm aceste verificări (1) pentru a evalua dacă sunteți potrivit(ă) pentru un post reglementat; (2) pentru a apăra interesele dumneavoastră, interesele noastre și ale terților; (3) pentru că sunt necesare în ceea ce priveşte acțiunile în justiție. Suntem autorizați să folosim informațiile dumneavoastră personale în acest mod acolo unde este necesar să ne îndeplinim drepturile și obligațiile în calitate de angajator și vom prelucra întotdeauna datele dumneavoastră în conformitate cu legislația locală în vigoare. 

Procesul decizional automatizat: În urma verificării antecedentelor/ testului psihometric, o decizie va fi adoptată cu privire la procesarea candidaturii dumneavoastră sau oferirea unui loc de muncă pe baza criteriilor de referință. Dacă nu sunteți de acord cu decizia, aveți dreptul să o contestați, contactându-ne la următoarea adresă de e-mail: chiefprivacyofficer@flex.com

Distribuirea informațiilor: Vom distribui informațiile dumneavoastră cu caracter personal cu scopul de a procesa candidatura dumneavoastră doar următorilor terți: (1) agenții pentru ocuparea forței de muncă, (2) verificări ale antecedentelor și furnizori de teste online și (3) autorități de reglementare și autorități competente. De asemenea, vom distribui date personale din cadrul grupului nostru în scopuri de administrare, contabilitate și raportare. 

Reţinerea informațiilor: Vom păstra informațiile dumneavoastră cu caracter personal pe durata procesului de recrutare și până la împlinirea termenului de prescripţie aplicabil pentru acţiuni ce ne pot fi imputate ulterior. 

Stocarea informațiilor: Informațiile personale pe care le colectăm despre dumneavoastră și sunt transferate către alte entități Flex din afara UE, în scopul gestionării și administrării procesului de recrutare, fac obiectul implementării unor măsuri de protecție adecvate. Dacă doriți să obțineți copii ale acestor garanții, ni le puteți solicita la datele de contact de mai sus. 

Drepturile dumneavoastră: Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră: drepturi de acces, corectare, ștergere, obiecție, restricționare, transfer și dreptul de a retrage consimțământul și de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. 

Notă: Deși această politică globală are rolul de a prezenta informații consecvente și eficiente candidaților la nivel global, toate informațiile vor fi prelucrate întotdeauna în conformitate cu legislația locală în vigoare.