!(function (o, t, e, a) { (o._aoForms = o._aoForms || []), o._aoForms.push(a); var n = function () { var o = t.createElement(e); (o.src = ("https:" == t.location.protocol ? "https://" : "http://") + "support.flex.com/acton/content/form_embed.js"), (o.async = !0); for (var a = t.getElementsByTagName(e)[0], n = a.parentNode, c = document.getElementsByTagName("script"), r = !1, s = 0; s < c.length; s++) { if (c[s].getAttribute("src") == o.getAttribute("src")) r = !0; } r ? typeof _aoFormLoader != "undefined" ? _aoFormLoader.load({ id: "52b7866e-8dee-4d52-8ea8-d953af04e9bf:d-0001", accountId: "39314", domain: "support.flex.com", isTemp: false, noStyle: false, prefill: false }) : "" : n.insertBefore(o, a); }; window.attachEvent ? window.attachEvent("onload", n) : window.addEventListener("load", n, !1), n(); })(window, document, "script", { id: "52b7866e-8dee-4d52-8ea8-d953af04e9bf", accountId: "39314", domain: "support.flex.com", isTemp: false, noStyle: false, prefill: false });
 

ÉRTESÍTÉS A FLEX KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATÁVAL KAPCSOLATBAN
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 

A Flex International USA, Inc. of 6201 America Center, San Jose, CA, USA és a Flex vállatcsoport összes tagja (továbbiakban Flex) rendkívül komolyan veszi a személyes adatok és információk védelmével kapcsolatos kötelezettségeit.

 

Elérhetőségek: Az Ön személyes adatait, információit a Flex kezeli. A hrcompliance@flex.com email címen kapcsolatba léphet velünk. Ha a személyes adatainak felhasználásával vagy a jelen dokumentum tartalmával kapcsolatban bármi kérdése, panasza van, kérjük, lépjen kapcsolatba Adatvédelmi Tisztségviselőnkkel a chiefprivacyofficer@flex.com email címen.

 

Személyes Adatok gyűjtése: a kiválasztási folyamat során a lentiekben felsorolt személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor. Ha a jelentkezési folyamat során nem bocsájtja rendelkezésünkre a pályázat elbírálásához szükséges információkat, akkor az Ön jelentkezését nem tudjuk figyelembe venni.

  • Információk, melyeket önéletrajzában, felvételi adatlapjában, motivációs levelében és az interjú során megadott: neve, születési ideje, életkora, neme, lakcíme, személyes email címe, tanulmányai, képességei, munkatapasztalatai, referenciái.
  • Információk, melyeket a kiválasztási folyamat során gyűjtöttünk vagy vettünk fel: az interjú során készült jegyzetek, a kiválasztási folyamat során alkalmazott tesztek eredményei, valamint az Ön és a Flex között történt levélváltások.
  • Büntetett előélethez fűződő információk: bizonyos munkakörökre történő jelentkezés esetén a kiválasztási/felvételi folyamat során ellenőrizhetjük ezeket az információkat.
  • A személyes adatok különleges kategóriái: információk arról, ha Ön megváltozott munkaképességű, valamint arról, ha munkavállalását befolyásolja az a tény, ha Ön külföldi állampolgár.

 

Információk forrásai: a) Ön bocsátotta a rendelkezésünkre; b) harmadik fél bocsátotta a rendelkezésünkre a jelentkezési és kiválasztási folyamat során; c) nyilvános forrásból származik, mint például Linkedln, d) a kiválasztási folyamat során nálunk keletkezett.

 

Hogyan használjuk fel személyes adatait: Személyes adatait a kiválasztási folyamat véghezviteléhez, a munkakörrel kapcsolatos alkalmasságának értékeléséhez és az ezzel kapcsolatos döntéshozatalhoz, az Önnel való kommunikációhoz, valamint referenciájának ellenőrzéséhez használjuk fel. Az információkat a jogszabályi és egyéb kötelező érvényű követelményeknek való megfelelés érdekében is felhasználjuk.

 

Miért van szükség az Ön személyes adataira: Személyes adatait az alábbi okok miatt gyűjtjük: (1) az adatkezelés a szerződéses jogviszony létesítése előtt szükséges; (2) az adatkezelés jogszabályi vagy egyéb kötelező érvényű kötelezettség teljesítéséhez szükséges; (3) a Flex vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, hogy: (a) biztosítsa a felvételi folyamat hatékony adminisztrációját és kezelését; (b) lehetővé tegye számunkra, hogy a munkakörre alkalmas jelöltet alkalmazzuk; (c) a vitás vagy előre nem látható esetek megoldásra kerüljenek, valamint jogi vagy egyéb szakmai tanács kérésére kerüljön sor; (d) megbizonyosodjunk az Ön munkakörhöz szükséges alkalmasságáról.

 

Hogyan használjuk fel a különleges kategórájú személyes adatait: a különleges adatnak minősülő személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy (1) figyelembe tudjuk venni, ha a kiválasztási/felvételi eljárásunk során a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos bármilyen változtatást kell eszközölnünk; (2) biztosítani tudjuk az esélyegyenlőséget, (3) megfeleljünk a jogszabályi és egyéb kötelező érvényű előírásoknak.

 

Miért használunk különleges adatnak minősülő személyes adatokat: az Önről gyűjtött különleges adatokat jelentő személyes információkat azért kezeljük, mert: (1) Ön ehhez írásban kifejezetten hozzájárulását adta; (2) a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges; (3) bírósági ügyek esetén jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges; (4) jelentős közérdekből szükséges; (5) az Ön (vagy más személy) létfontosságú érdekének védelméhez szükséges és ha az érintett cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulást megadni.

 

Büntetett előélethez fűződő információk: A kiválasztási/felvételi folyamat során meghatározott munkakörökre történő jelentkezés esetén a büntetett előélethez fűződő információkat is ellenőrizzük (háttér információ). Ezeket az ellenőrzéseket azért végezzük, (1) hogy megítéljük a megpályázott munkakörre való alkalmasságát; (2) hogy megvédjük az Ön, a Flex vagy harmadik fél érdekeit; (3) mert jogi igényekkel kapcsolatosan szükséges. Személyes adatainak ilyen módon történő kezelése megengedett számunkra, amennyiben az a munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése miatt ez szükséges; adatait mindig a helyi törvényeknek megfelelően kezeljük.

 

Automatizált döntéshozatal: A háttér információ ellenőrzését vagy a kiválasztás során alkalmazott tesztet követően, annak alapján, hogy pályázata megfelel-e az általunk meghatározott követelményeknek, automatizált döntéshozatal történik arról, hogy az Ön jelentkezése a kiválasztási folyamat követező lépéséhez továbbításra kerüljön-e, vagy hogy az Ön számára munkaviszony létesítésével kapcsolatos ajánlat kerüljön átadásra. Ha nem ért egyet a döntéssel, vitathatja azt, ez esetben kérjük lépjen velünk kapcsolatba a chiefprivacyofficer@flex.com email címen.

 

Információk, melyeket megosztunk: Az Ön személyes adatait kizárólag azért osztjuk meg a következőkben felsorolt harmadik felekkel, hogy az Ön jelentkezését a kiválasztási folyamaton végig tudjuk vinni: (1) munkaerő-közvetítők, (2) háttérvizsgálat és online teszt szolgáltatók, valamint (3) szabályozó szerepet betöltő és illetékes hatóságok. Ezen kívül a vállalatcsoporton belül megoszthatjuk személyes adatait adminisztráció, jelentés és riportálás céljából.

 

Az Önről szóló információk megőrzési ideje: Személyes adatait a kiválasztási/felvételi eljárás időtartama alatt, valamint az azt követően felmerülhető követelések esetleges elévülési időtartamának figyelembevételével őrizzük meg.

 

Hol fogjuk kezelni információit: Az Önről gyűjtött személyes adatokat továbbíthatjuk az EU-n kívülre is, a kiválasztási/felvételi folyamattal kapcsolatos ügyintézés és adminisztráció céljából, ehhez a megfelelő garanciákat biztosítjuk. Ha Ön információt szeretne kapni ezen garanciákkal kapcsolatban, a fentebb feltüntetett elérhetőségeken tudja jelezni ezt az igényét.

 

Az Ön jogai: személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, tiltakozáshoz való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, valamint joga van a hozzájárulását visszavonni, valamint a Felügyeleti Hatóságnál panaszt tenni.

 

Megjegyzés: Noha jelen dokumentum a Flex globális, központi szervezetének rendelkezéseit tartalmazza annak érdekében, hogy következetes és hatékony információval szolgáljon a jelentkezők számára az egész világra kiterjedően, minden adatkezelés mindig a hatályos helyi jogszabályokkal összehangban történik.

! function(o, t, e, a) { o._aoForms = o._aoForms || [], o._aoForms.push(a); var n = function() { var o = t.createElement(e); o.src = ("https:" == t.location.protocol ? "https://" : "http://") + "support.flex.com/acton/content/form_embed.js", o.async = !0; for (var a = t.getElementsByTagName(e)[0], n = a.parentNode, c = document.getElementsByTagName("script"), r = !1, s = 0; s < c.length; s++) { if (c[s].getAttribute("src") == o.getAttribute("src")) r = !0; } r ? typeof(_aoFormLoader) != "undefined" ? _aoFormLoader.load({ id: "482592df-d182-4ff0-be56-eebb313261fa:d-0001", accountId: "39314", domain: "support.flex.com", isTemp: false, noStyle: false, prefill: false }) : "" : n.insertBefore(o, a) }; window.attachEvent ? window.attachEvent("onload", n) : window.addEventListener("load", n, !1), n() }(window, document, "script", { id: "482592df-d182-4ff0-be56-eebb313261fa", accountId: "39314", domain: "support.flex.com", isTemp: false, noStyle: false, prefill: false });

You can learn more about our use of cookies and your choices here. By clicking on any link on this page or clicking "OK, I agree", you are giving your consent for us to set cookies.