Contáctanos

Flex Reclutamiento Aankondiging Verwerking Van Persoonsgegevens 

Flex International USA, Inc. con domicilio en 6201 America Center, San José, CA, VS, y todos los demás grupos Flex (hierna te noemen: Flex) no tienen que preocuparse por su privacidad y seguridad personal en serie. 

Nota: La forma en que se beleid weldwijde se realiza como consecuencia de una información eficiente que te verstrekken aan kandidaten over de hele weld zullen persoonsgegevens altijd worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. 

Contactos: Uw persoonsgegevens worden verzameld door Flex Int (“wij”/”ons”/”onze”). U kunt contacto se reunió con nosotros a través de hrcompliance@flex.com. Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens of deze Recruitment Aankondiging, dan kunt u contact opnemen met onze Data Privacy Officer a través de: chiefprivacyoficial@flex.com

Persoonsgegevens die worden verzameld: Proporcionamos información actualizada sobre los tiempos del proceso de contratación. Indien u bepaalde informatie niet verstrekt wanneer deze gevraagd wordt dan kunnen we uw sollicitatieprocedure niet voorzetten. 

  • Informatie verstrekt in uw curriculum vitae, sollicitatieformulier, sollicitatiebrief e informatie verkregen tijdens het Interviewproces, waaronder: uw naam, geboortedatum, leeftijd, geslacht, woonadres, personallijk e-mailadres, opleiding, kwalificaties y werkervaringsgegevens y referenties. 
  • La información sobre las puertas es verzameld de aangemaakt tijdens het proceso de reclutamiento, waaronder: aantekeningen tijdens gesprekken, testscores en correspondencia tussen u en Flex. 
  • Información sobre strafrechtelijke veroordelingen: we voeren een antecedentenonderzoek uit als onderdeel van the reclutamientoproces. 
  • Bijzondere persoonsgegevens, waaronder: Informatie over ras en etnische afkomst [en informatie met betrekking tot handicaps, religieuze overtuigingen of seksuele geaardheid], informatie over fysieke of mentale gezondheid y over immigratie/naturalisatie (als dit informatie over raciale/etnische afkomst bevat). 

Información sobre Bronnen: Esta información es ofwel (a) door u aangeleverd; b) verkregen bij derden via het sollicitatie- en el proceso de contratación; (c) verkregen uit openbare bronnen, zoals LinkedIn, o (d) puerta ons aangemaakt gedurende het proceso de reclutamiento. 

¿Cómo utilizamos nuestras personas? Utilizamos a nuestras personas en el proceso de reclutamiento para vivir, beoordelen y beslissing the nemen over uw geschiktheid voor a functie, met u te communiceren en een referentie na te gaan. Wij zullen uw gegevens ook gebruiken om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. 

Cómo utilizamos las personas: Proporcionamos información adicional sobre: 

  • El noodzakelijk es que lo hicimos antes de que tuviéramos un contrato con usted; 
  • wij uw informatie moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting; 
  • omdat wij of een derde er een legitiem belang bij hebben om: (a) te zorgen voor een effectieve administratie en beheer omtrent het proceso de reclutamiento; (b) ervoor te zorgen dat we een geschikt persoon aannemen voor een functie; en c) om te gaan met geschillen en ongevallen en juridisch of ander professioneel advies in te winnen. 

Waarvoor we bijzondere persoonsgegevens gebruiken: We gebruiken bijzondere persoonsgegevens die we over uw verzamelen omdat: (1) u uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven;(2) we dit moeten doen om onze wettelijke verplichting(en) na te komen; (3) het noodzakelijk is voor het beginnen van, doorzetten van, of verdedigen van rechtszaken; (4) er een zwaarwegend algemeen belang is; (5) het nodig is om uw belangen (of de belangen van iemand anders) te beschermen indien u niet in staat bent om toestemming te geven. 

Información sobre strafrechtelijke veroordelingen: Además de los procesos de reclutamiento, tenemos un antecedente de fondo de pantalla. Utilizamos estos controles (1) om uw geschiktheid voor een gereguleerde functie te beoordelen; (2) om uw belangen, onze belangen en de belangen van derden te beschermen; (3) omdat het noodzakelijk se cumple en relación con reclamaciones jurídicas. We mogen uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken wanneer dit nodig is om onze arbeidsrechten en -verplichtingen uit te voeren en we zullen uw gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke local wetgeving. 

Configuración automatizada: Na een [antecedentenonderzoek/psychometrische test] wordt er een geautomatiseerd besluit genomen over het al dan niet voortzetten van uw request of over het aanbieden van een baan op based van het feit of u voldoet aan de gestelde criteries. Si no se ha inclinado por sus intereses, podrá establecer contacto a domicilio con las siguientes direcciones de correo electrónico: chiefprivacyoficial@flex.com 

Informatie die we delen: We delen uw persoonsgegevens enkel met de volgende derden voor de behandeling van uw sollicitatie: We zullen persoonsgegevens binnen onze groep delen voor administratie-, boekhoudings- en rapportage doeleinden. 

Behoud van uw gegevens: We zullen uw gegevens de gehele duur van het reclutamientoprocesses bewaren y gedurende de duur van elke toepasselijke verjaringstermijn voor Claims die later tegen ons kunnen worden ingediend. 

Qué información hay que mencionar: Het is mogelijk that wij de door ons verzamelde persoonsgegevens overdragen an an other Flex entiteiten buiten de EU voor het het a adminstratie van the proceso de reclutamiento, met de kanttekening dat wej passende veiligheidsmaatregelen implementeren. Indien u informatie over dergelijke veiligheidsmaatregelen willt ontvangen, dan kunt u deze bij ons opvragen via de bovenstaande contactgegevens. 

Uw derecho: U heeft de de de de de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens: het recht op toegang tot uw gegevens, correctie van uw gegevens, verwijdering van uw gegevens, bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens, beperking met betrekking tot het verwerken van uw gegevens, portabilidad de datos , het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken y een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.